Dato Aktivitet

Aktiviteter i prosjektperioden

2016
 Juni  Vedtak om kommunesammenslåing i kommunestryrene
2017
 8.juni  Vedtak om kommunesammenslåing i Stortinget
 23.august  Felles kommunstyremøte
 23.august  Første møte i fellesnemnda
 15.september  Arbeidsgrupper etablert i alle avdelinger
2018
 1.januar 
 (forslag)          
 Arbeidsgruppene ferdige med kartlegging og anbefalinger
 1.mars
 (forslag)
 Arbeidsgruppene ferdige med forslag til gjennomføring av
 delprosjektet
 1.oktober  Administrativ struktur vedtatt
2019
 1.januar  Ledergruppe ansatt
 September  Kommunevalg
 1.oktober  Alle delprosjekt gjennomført
 Oktober  Konstituerende møte kommunestyret for nye Steinkjer
 kommune
2020
 1.januar  Nye Steinkjer kommune