Tema for dagen var kulturbygging og etikk, og samlet i rådhussalen var ledere fra Steinkjer og Verran, hovedtillitsvalgte fra begge kommunene og arbeidsgruppa for kultur-og identitetsbygging.

Kolbjørn Almlid holdt først innlegg om verrasbyggen, mens Morten Stene fortalte om steinkjerbyggen og Steinkjers opprinnelse.

Størst inntrykk gjorde nok daglig leder i Nordnorsk lederutvikling (NNL), Kåre Geir Lio, som i løpet av to timer holdt et forrykende innlegg om bl.a. kultur, lederskap og fellesskap. Det medførte blant annet at alle måtte reise seg og synge Norges vakreste vise, som ifølge Lio er «Menuett i Mai».

Det ble også et vakkert kulturelt innslag fra kulturskolen, da Hanna Kristine Loeng Jullumstrø sang og spilte en egenkomponert sang. Workshopene med kulturbygging internt og på tvers av dagens kommunegrenser som tema, samt etisk reglement, så ut til å engasjere forsamlingen med mange gode diskusjoner.

Respons fra evalueringsskjemaene viser at dagen ble en stor suksess. Flere trakk fram at dette var den beste lederskolesamlingen de hadde vært med på, og svært mange viste til Kåre Geir Lios foredrag som dagens absolutte høydepunkt.