Fra før av er det kjent at Lisbeth Ystmark innehar stillingen som sektorleder for institusjon og rehabilitering. Dermed er alle tre sektorledere på plass i den nye helseetaten, men navn på de ulike sektorene kan fortsatt bli endret framover.

- Sektorlederne har fullmakter innenfor sine sektorer fra dags dato i tråd med delegasjonsreglementet. I en overgangsperiode må vi imidlertid ha en viss fleksibilitet knyttet til «gammel og ny struktur», og det er naturlig med overlapping av ansvar og oppgaver, skriver helsesjef Anita Ulstad i et skriv til tillitsvalgte og  ledere i helseetaten.

HER KAN DU SE ORGANISASJONSKART OVER HELSEETATEN

Prosessen knyttet til rekruttering av enhetsledere vil være i gang i løpet av kort tid, og er et arbeid som ledes av de ulike sektorlederne. Inntil ansettelse av enhetsledere er på plass, skal dagens seksjonsledere ha samme ansvar og oppgaver som før, heter det i skrivet.

Det er ikke besluttet når nye enhetesledere formelt skal tiltre i stillinger. Ansatte i stabsfunksjoner vil få informasjon om beslutning knyttet til innplassering i løpet av neste uke. Det samme gjelder for enhetslederne innenfor gamle omsorg.

Enhetsledere innenfor «gamle avdeling helse» blir innplassert i ny sektor. Det er ikke endring i ansvar og oppgaver for disse enhetsledere. Dette gjelder:

  • Enhetsleder for mestring og oppfølging: Bjørn A. Blengsli
  • Enhetsleder for dag- og døgnrehabilitering, (nytt navn Steinkjer rehabilitering). Marit Strugstad
  • Enhetsleder for legevakt og legetjenester: Karin Grøttum (vil i tillegg ha ansvaret for Malm legekontor i 2019. Det er ikke konkretisert når dette formelt skal skje).
  • Leder Nav , Hilde Jensen er konstituert, ny leder starter høsten 2019
  • Leder DMS, Inger Risan

Avdelingsledere innenfor omsorg i Verran samme ansvar som dagens enhetsledere i Steinkjer/nye enhetslederstillinger i Nye Steinkjer og vil få ny innplassering i sine respektive sektorer.