Valg av kommunevåpenet var også oppe til votering, og Fellesnemnda vedtar at Verrans kommunevåpen, jekta, videreføres i Nye Steinkjer. Endelig beslutning rundt kommunevåpen tas i Verran kommunestyre og Steinkjer kommunestyre i desember.

Se videooverføring fra Fellesnemndas møte her.

Det ble enstemmig vedtatt at kommunevåpenet innføres gradvis, slik at materiell med gammel profil brukes opp før nytt bestilles. Det samme gjelder for eksempel kommunenes leasingbiler med logo, der det nye kommunevåpenet kan brukes når bilene uansett skal byttes ut. 

Når det gjelder Steinkjerprofilen, forutsetter at det gjennomføres en prosess med å tilpasse verdiplattformen og beskrivelse av logo slik at dagens Verran kommune blir ivaretatt i videreføringen av den visuelle profilen.

Vedtaket finner du i sin helhet her.