Fra før av løser både Steinkjer og Verran sin førstelinjetjeneste innen næringsutvikling gjennom heleide kommunale aksjeselskap. I Steinkjer utføres tjenesten av Steinkjer Næringsselskap AS og i Verran av Bergmannsparken AS.

Intensjonsavtalen som ble underskrevet av kommunene i 2016 fastslår at "den nye kommunen skal være attraktiv for bosetting og næringsvirksomhet" og at "næringsarbeidet skal ledes fra Steinkjer med et avdelingskontor i Verran". Det står videre at avdelingskontoret skal ha "et særlig ansvar for oppfølging og utvikling av industrivirksomhet i den nye kommunen, herunder industriell utvikling, oppfølging av nyetablerte bedrifter, akkvisisjon, klyngeprosjekter, spinoff fra eksisterende bedrifter og arbeid med utviklingsprosjekter".

Les mer i saksdokumentene

Fornøyde ordførere

Både ordfører i Verran, Anders Lindstrøm, og ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, var svært fornøyde med et enstemmig vedtak i fellesnemda onsdag 27. mars.

- Dette er et godt vedtak! Det skjer veldig mye på næringsutviklingssiden i begge kommunene og nå forener vi krefter og satser sammen, sier Gram.

Høyre foreslo et nytt kulepunkt i vedtaket om at formannskapet skal ha et årlig dialogmøte med næringlivet i Steinkjer, som ble enstemmig vedtatt. 

Dette gjør næringsselskapet

Det nye aksjeselskapet skal fortsette jobben med bl.a. å:

  • veilede etablerte bedrifter, nye bedrifter, gründere, etablerere og ungdom i første fase av forrestningutvikling med mål om raskest mulig kommersialisering
  • koble næringsaktører i klynger og bedriftsnettverk
  • bidra aktivt til å skape arenaer for forskning og utvikling, kunnskaps- og kompetansemiljø
  • tilrettelegging for innflagging av bedrifter og aktiv jobbing for at bedrifter velger fortsatt lokalisering i regionen
  • effektiv veiledning til næringslivet på innvoasjonssystemet, alle finansierings- og støtteordninger, FoU- og kompetansemiljøer
  • sekretariat, saksbehandling og innstilling på saker til felles næringsfond.