Steinkjer og Verran skal slå seg sammen i 2020 og kommunenes sine historier og verdier skal sees under ett, og sammen danne grunnlaget for oss som bor i Steinkjer i fremtiden.

Profilutvalget i Nye Steinkjer har i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling utarbeidet en spørreundersøkelse som gir alle innbyggere muligheten til å påvirke hvordan Nye Steinkjer skal profilere seg som storkommune.

Du kan være med å påvirke

Hva mener du vi skal fortelle for at kommende generasjoner skal lære seg historien og verdigrunnlaget nye Steinkjer bygger på?
Hva ønsker du å identifisere deg med som innbygger i nykommunen?

Delta og vær med å påvirke hvordan vi framstår som ny kommune i årene som kommer. 

SVAR PÅ UNDERSØKELSEN HER

Svarene dine er anonyme og vil bli behandlet av profilutvalget i Steinkjer kommune. Hvis du ønsker kan du være med i trekkingen av en premie for at du deltar.