Etatsjef for oppvekst, Kenneth Arntzen, har i samarbeid med ledere og tillitsvalgte utarbeidet nye organisasjonskart for sine etater. Hver etat deles inn i tre sektorer.

Oppvekst skal ha sektor for skole, sektor for barnehage og sektor for forebygging. Tidligere helsesjef Ingeborg Laugsand er tilbudt stillingen som sektorleder forebygging. Laugsand anses å ha rettskrav på flere lederstillinger i ny organisasjon  og det er i samtaler avklart at hun ønsker å tre inn i den nye stillingen fra 1. mars. Stillingen som sektorleder skole vil bli lyst ut internt umiddelbart, mens sektorleder barnehage vil bli utlyst i løpet av tidlig vår.  

Helseetat underveis

Innen etat for helse er et drøftingsnotat sendt til tillitsvalgte. Det foreslås å dele inn etaten i tre sektorer: Institusjon og rehabilitering, Hjemmebaserte tjenester, samt Hbilitering, legevakt og legetjenester. Det foreslås også å legge Nav Inn-Trøndelag, DMS Inn-Trøndelag og Forvaltning/boligkontor og koordinerende enhet direkte tilknyttet etatsjef og ikke innunder sektor. (Se foreslått kart nederst i saken).

Drøfting rundt den foreslåtte organiseringen ble foretatt i uke 10 med tillitsvalgte og endelig beslutning forventes tatt tidlig i uke 11. Etatsjef Anita Ulstad vil avklare interesse for stillingene med dagens enhetsledere og også mulig rettskrav før eventuell utlysning av stillingene. 

Hva skjer videre?

I henhold til tidsplan skal alle sektorledere være tilsatt innen 1. mai 2019. Etter hvert som sektorledere er på plass, starter prosessen med å få tilsatt enhetsledere i etatene for helse og oppvekst. For teknisk og kultur er prosessen med å få på plass enhetsledere påbegynt og underveis.
 
Alle ledere tilsettes i ny Steinkjer kommune fra 1.1.2020. Fram til da vil de være ledere for sine fagområder i begge kommunene i tillegg til at de har ansvar for arbeidet med sammenslåingsprosessen.

Vil du vite mer om ledelse, arbeidsoppgaver og øvrige strukturvurderinger? Les mer i notatet sendt ut til tillitsvalgte her.
 
organisering, kart, helse, etat, Nye Steinkjer