Ny ledergruppe fra 2020 vil bestå av fire etatsledere innen etatene teknisk, oppvekst, helse og kultur, i tilegg til stabssjef, som blir sjef for opptil fem stabstjenester.

Det er bestemt at etatene oppvekst og helse skal ha sektorinndeling med egne sektorledere, fire innen oppvekst og tre innen helse, men endringer kan fortsatt forekomme på enhetsnivå i alle etatene og innen stabstjenestene. De fem stabstjenestene er delt inn i følgende fagområder: Personal, digitalisering, plan og utvikling, økonomi og politisk sekretariat.

Les hele dokumentet: Administrativ organisering Nye Steinkjer kommune - prosjektleders beslutning.

Austheim understreker at vi bygger en ny kommune med en administrativ organisering som er tilpasset den nye kommunen, "samtidig som vi tar med oss det beste fra dagens to kommuner."

Ifølge dokumentet skal de etatsjefene og stabssjef/assisterende rådmann som ansettes gjennomføre arbeidet med å få på plass egen organisasjon fram til 01.01.2020. Og det poenteres at det i dette arbeidet er muligheter for justeringer, både når det gjelder sammensetning av sektorer/fagområder og navn på de ulike sektorene/fagområdene. Det er også muligheter for mindre justeringer mellom etatene og mellom etatene og stabstjenesten.

Hva skjer framover?

  • Etatssjefer, stabssjef/assisterende rådmann og fagområdesjefer skal ansettes innen 1. januar 2019.
  • Interne organisasjonskart i etater og stabstjeneste skal være fastsatt innen 1. mars 2019.
  • Sektorledere skal være ansatt innen 1. mai 2019.
  • Enhetsledere skal være på plass innen 1. juni 2019.
  • Fra 1. juli 2019 skal alle ansatte i Steinkjer og Verran fått avklart hvilken stilling de skal ha i Nye Steinkjer kommune fra 2020.
  • Ny organisering settes i verk 1. januar 2020.