Det ble endelig avklart i dag.

- Vi kommer oss ikke ut av eksisterende leieavtale i bygget hvor Verran servicekontor er plassert i dag. Denne varer fram til mars 2024 og det må vi betale for uansett. Samtidig ser vi at kostnadene med å pusse opp tilpassede lokaler i Malm samfunnshus blir mer omfattende enn det vi først trodde, forklarer prosjektleder for kommunesammenslåingen, Torunn Austheim.

Hun er derfor glad for at innspillet om å fortsette virksomheten i Verran servicekontor kom fra ansatte selv.

Stort nok bygg 

- Ansatte i dagens servicekontor kom opp med forslaget om å fortsette å ha servicetorg og nytt dokumentsenter i Liavegen 1 da det viste seg at vi ikke kom oss ut av leieavtalen. De gir inntrykk av at de trives her og gjerne fortsetter virksomheten herfra. Vi ser også at det er nok kontorlokaler i bygget til å ta imot de ansatte fra Steinkjer som skal ha kontorplass, sier Austheim.

På nyåret 2019 var ansatte som blir berørt av etablering av et framtidig dokumentsenter i Malm på omvisning i Malm samfunnshus (tidligere kalt Verraparken). Den gangen med formål om å gi innspill til utforming av kontorlokaler, se tidligere nyhetssak.

Omvisning på nytt

I september ble de samme ansatte tatt med på ny omvisning i Malm, denne gang i lokalene ved Verran servicekontor hvor flere av dem nå skal ha kontor de nærmeste årene. (se bildet over). Det er også klart at ansatte innen byggesak og plan kommer til å ha enkelte kontordager i Malm fra 2020.

Valget om å fortsette virksomheten i Liavegen 1 ble drøftet med tillitsvalgte 25. september.