23.august 2017 er det felles kommunestyremøte for Verran og Steinkjer.  Denne dagen skal politikerne velge representanter til prosjektets politiske organisering- fellesnemnda- for perioden frem til 1. januar 2020.. Fellesnemnda som trer i kraft da vil bestå av medlemmene i kommunestyrene i begge kommunene.


Nedenfor presenteres de politiske organisasjonskartene for de to respektive kommunene.

                                
                                          STEINKJER KOMMUNE

Politisk organisasjonkart Steinkjer


 

                                            VERRAN KOMMUNE

Politisk organisasjonskart Verran