Arbeidsgruppen jobber med å legge fram forslag til hvordan den politiske organiseringen i de to kommunene skal samordnes/samkjøres.
Arbeidsgruppen skal også legge fram forslag til politiske organiseringen i den nye kommunen.

Arbeidsgruppens medlemmer
Bjørn Arild Gram, Øystein Geving Bjørnes, Stein Erik Aalberg, Gjertrud Holand, Anders Lindstrøm, Geir Asle Rotabakk, Laila Johanne Ressem Overrein og Kirsti Tessem.