Økonomisk bærekraft og handlingsrom. 
Statlige rammer i form av endret inntektssystem og krav til omstilling i kommunene gjør at både Verran kommune og Steinkjer kommune må forbedre sitt økonomiske resultat. Kommunene må ha kontroll på økonomien, styrke reservene og sikre en realistisk budsjettering fram mot kommunesammenslåingen til nye Steinkjer.

Steinkjers posisjon i regionen og som administrasjonssenter
​Presentert av fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, av ordførerne og av prosjektleder for prosjektet Steinkjer som administrasjonssenter.

Status for kulturprosjektene
Bergmannsparken og prosjekt Jakob - Kulturkvartalet i Steinkjer sentrum -  ble fremlagt.

Øvrige diskusjonstema var:
Nye Steinkjers mulighet for å være en ledende næringslivskommune.
Profileringsarbeid og kulturbygging i nye Steinkjer


Kari Aarnes
​kontorsjef