- Veiprosjektet som helhet er godt underveis og vi er i rute på alle delentreprisene, kunne prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen opplyse til politikerne som kom på befaring ved brufoten på Strømnestangen. 

- Faktsik er det såpass god økonomi i prosjektet at vi ser at vi kan bygge enda mer vei mot Jåddåren enn det som opprinnelig var planlagt. Det er én av fordelene med å få en pott penger fra fylkeskommunen: Da skal pengene brukes opp til mer vei og ikke gå tilbake dersom man bruker mindre enn opprinnelig estimert, la Brønstad til.

Etter befaringen gikk turen til Tjuin-området, hvor Jakob Almlid fra Bergmannsparken AS fortalte om industriområdet og næringer som vil og kan flyttes hit. 

Nylig ble det kjent at Nippon Gases Norge AS etablerer luftgass-fabrikk til 200 millioner kroner på Tjuin, og fra før av er det kjent at Bergmannsparken jobber oppimot SalMar og Fiskå Mølle om å få dem til å etablere seg her. 

Les mer i Steinkjer-Avisa om potensielle satsninger på Tjuin

Etter befaringene møtte politikerne ungdomsrådene i Steinkjer og Verran.