På samme måte som du ikke lenger kan tenke deg å møte opp i banken for å betale en regning, begynner du kanskje å ha klare forventninger om å kunne nå kommunen på internett og med smarttelefon? Det, og mye mer, skal vi i Steinkjer og Verran bli enda bedre på i årene som kommer.

Prosjektet DigInn (Digitalisering i Inn-Trøndelag) har fått utarbeidet en rapport som viser mulighetene som Nye Steinkjer har innen digitalisering framover. Ifølge DigInn kan nykommunen, og hele Inn-Trøndelag, bli et sted hvor:

  • Innbyggerne bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunene.

  • Nye tjenester skapes sammen med innbyggere og næringsliv.

  • Innbyggere og næringsliv i høy grad betjener seg selv gjennom digitale dialoger og digitale hjelpemidler.

  • Digitale læringsverktøy er integrert del av undervisningen på alle skoler.

  • Velferdsteknologi er en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og har ført til bedre kvalitet og reduserte kostnader.

  • Ansatte føler seg trygge på smarte digitale løsninger, og har en effektiv arbeidshverdag der tiden kan brukes på de viktige oppgavene – ut mot deg som er innbygger.
     

Funn i DigInn-rapporten viser at innbyggerne ønsker mer moderne og tilgjengelige digitale løsninger, og at ansatte ønsker løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv. Dermed ligger mye til rette for at vi sammen – både du som innbygger og vi som ansatte – kan både ta i bruk og nyttiggjøre oss ny teknologi de nærmeste årene. Dermed bidrar vi alle til å gjøre Nye Steinkjer til en framtidsrettet kommune.

Vil du vite mer? Les rapporten her.