Trepartssamarbeidet har fått navnet samhandlings- og utviklingsmøte.  6. november møttes samarbeidet til felles gjennomgang der Stein Jonny Valstad fra Nord universitet var prosessleder. Temaet var samhandling i omstilling.

Deltakerne, dvs folkevalgte, representanter fra administrative ledelse og  ansatte/tillitsvalgte, tok utgangspunkt i at samhandling- og utviklingsmøtene  skal være et  viktig forum også i prosessen frem mot nye Steinkjer.

Mål for samhandlings- og utviklingsmøte

Samhandlings og utviklingsmøte er en uformell arena for meningsutveksling om utfordringer og strategier for kommunene framover.  Møter gjennomføres en gang pr. halvår. Møtene skal sikre felles mål og konstruktiv samhandling.  Tema fremover ble luftet i prosessamlingen 6. november.

Bakgrunn for opprettelse av samhandlings- og utviklingsmøte

Steinkjer kommune opprettet samhandlings- og utviklingsmøte i 2010 som oppfølging etter  prosjektet "kvalitetsprogrammet".  Dette prosjektet hadde fokus på økt kvalitet og effektivitet på tjenester innen oppvekstsektoren og pleie- og omsorgssektoren, samt sykefraværsproblematikk.Også i kvalitetsprogrammet ble det lagt vekt på et forpliktende samarbeid med medvirkning fra folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte. 

Representanter til samhandlings-og utviklingsmøte i Steinkjer er blitt valgt for hver kommunestyreperiode. I inneværende periode består samhandlings- og utviklingsmøte av:

  • 4 hovedtillitsvalgte
  • Ordfører, varaordfører og 2 valgt fra formannskapet
  • rådmann, personalsjef og 2 valgt fra rådmannens ledergruppe.

Verran kommune vedtok i oktober i 2017 å etablere et samhandlings- og utviklingsmøte. Også her er møtet etablert som et trepartssamarbeid mellom tillitsvalgte, politikere og administrasjon. Partene oppnevner representanter til samhandlings- og utviklingsmøtet slik:

  • Administrativ ledelse representeres ved rådmann, personalsjef og 1 driftsleder etter rådmannens bestemmelse.
  • De ansatte representeres ved til sammen 3 hovedtillitsvalgt.
  • Folkevalgt ledelse representeres ved 3 folkevalgte – ordfører, varaordfører og Torgeir Skevik.

 

Kari Aarnes
​kontorsjef