Folkestemmen er Steinkjer og Verran sin innbyggerundersøkelse. Her kan du som er innbygger påvrike og gi din mening om boforhold, politikk, nærmiljø, trivsel og dialog med kommunen.

Over 1800 innbyggere i Steinkjer valgte å delta i Folkestemmen i 2013. Svarene førte blant annet til fokus på bedre bredbåndsdekning, flere turstier og etablering av Rismelparken.

I år er det Nye Steinkjer sin tur. Hva vil du som er innbygger i Verran og Steinkjer gi tilbakemeling om når det gjelder din kommune?

Ta gjerne ansvar og hjelp andre - for eksempel familiemedlemmer, slekt og venner - med å svare for seg. 

DELTA PÅ FOLKESTEMMEN 2018

Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen er anonym, og at data behandles av Trøndelag Forskning og Utvikling.

NB! Dersom du ønsker å være med på trekningen av årskort på Dampsaga Bad, legger du igjen tlf.nr. Dette nummeret blir ikke knyttet opp mot dine svar og benyttes kun til trekking.

Dersom du har flere spørsmål rundt anonymitet og SMS-varsel mm., gå gjerne inn på denne artikkelen. Der gir vi deg svar på vanlige spørsmål.