Prosjektleder Torunn Austheim følger opp intensjonsavtalen som ble inngått mellom Steinkjer og Verran kommune, og anbefaler at funksjoner tilsvarende 21,7 årsverk lokaliseres i Malm.

Blant funksjonene er servicetorg, kulturkontakt, ledelse ved kulturskolen, næring, skatteoppkreverkontor, stabsstillinger innen omstilling og utvikling, samt et kontorstøttesenter inkludert arkiv, journal, posthåndtering, skjenkebevilling, sentralbord, boligkontor og politisk sekretariat. 

Ønsker å lokalisere i Verraparken

Prosjektledelsen har satt i gang arbeidet med å avklare hvor i Malm de kommunale kontorene skal være, og det er ønskelig å få samlokalisert funksjonene i Verraparken. Her er det også ønskelig at andre enheter i den nye kommunen kan ha tilgang til kontorplass. Eksempelsvis kan dette dreie seg om landbruk, byggesak, vann og oppmåling m/flere, heter det i saksutredningen. 

Les mer i saksframlegget 

Saken skal behandles og vedtas endelig i Fellesnemnda 6. desember.