Undersøkelsen, som ble utført av Norfakta, viser at 49 prosent av alle spurte i Steinkjer og Verran ønsker et nytt kommunevåpen for Nye Steinkjer. 31 prosent av alle spurte foretrekker Steinkjer sitt, mens kun sju prosent vil videreføre Verran sitt kommunevåpen. 12 prosent av de spurte sier de ikke har noen formening om saken.

Ser vi utelukkende på Steinkjer, ønsker 46 prosent av steinkjerbyggen et nytt kommunevåpen, mens 39 prosent vil beholde det gamle. Blant verrabyggen ønsker 19 prosent å beholde jekta som kommunevåpen, mens hele 60 prosent vil at det skal utarbeides et nytt. 

Hvis man tar bort dem som ikke har tatt stilling til spørsmålet, er andelen som mener at det bør utarbeides et nytt kommunevåpen hele 55 prosent for begge kommunene. 

Men: Selv om pila peker i retningen mot nytt kommunevåpen, kommer det også tydelig fram at dette spørsmålet ikke er spesielt viktig for innbyggerne i de to kommunene. Kun 6-7 prosent av befolkningen anser valg av kommunevåpen som et svært viktig spørsmål. 15 prosent sier det er ganske viktig, mens hele 77 prosent mener at spørsmålet enten er svært lite viktig, ganske lite viktig, eller "verken eller". 

Det blir nå opp til politikerne å velge veien videre i prosessen.