I overgangsperioden fram til 1. januar 2020 vil kommunene Verran og Steinkjer ha samme administrative ledelse. Torunn Austheim er fra 1.mai 2017 ansatt som rådmann i begge kommuner, og kommunene har en felles ledergruppe som du ser beskrevet i organisasjonskartet nedenfor.

Rådmann, ledergruppa og to tillitsvalgte utgjør administrativ styringsgruppe for nye Steinkjer.

For deg som innbygger
Fram til 1. januar 2020 skal du som er innbygger i Verran eller Steinkjer kommune bruke de ordinære hjemmesidene for å finne fram til kommunale tjenester, informasjon og skjemaer:
www.verran.kommune.no               www.steinkjer.kommune.no
 

Organisasjonskart administrasjon nye Stenkjer

 


Avdelingene - det tas forbehold om endringer

Organisasjonskart


Organisasjonskart


Organisasjonskart


Organisasjonskart


Organisasjonskart