Sjef for kontorstøtte, Kari Aarnes, tok med seg samtlige ansatte i Steinkjer og Verran, samt tilllitsvalgte og verneombud, for å se på lokaler tirsdag 26. februar.

Det er i hovedsak deler av første etasje i Verraparken som er tiltenkt det nye servicetorget i Malm, hvor blant annet posthåndtering, sentralbord og arkiv i Nye Steinkjer skal være.

- Nå har vi hatt et første møte med omvisning for å gjøre oss litt kjent i bygget. Og dermed vet vi litt mer om hva vi skal til, forteller Aarnes.

Ventilasjon og lyd ble tema

Under omvisningen ble det også tid til diskusjon rundt bygget, kontorløsninger og hvordan ansatte ønsker å jobbe.

- Det kom tydelige signaler om at ventilasjonen måtte sees nærmere på, at muligheter for lyddemping må undersøkes, og at det må være lokaler for spiserom og garderobe. Dette er signaler jeg tar på alvor og jeg har allerede innkalt huseier til et møte sammen med tillitsvalgte og verneombud, forklarer Aarnes, og legger til:

- I møtet blir det også viktig å se på huset i sammenheng. Skatteoppkreveren skal ha lokaler i andre etasje og kanskje kan vi se på spiseromsmuligher sammen med dem.

Åpent landskap eller cellekontor?

Det er ennå ikke avklart hvordan selve lokalene skal tas i bruk. Hvorvidt man skal gå for åpent landskap eller i hovedsak kontor ble tatt opp som tema tirsdagen. 

- Å eventuelt gå vekk fra cellekontor til åpne løsninger er uvant for mange, og vi må se videre på hva som er mulig og best for de som skal ha tilholdssted i lokalene, sier Aarnes.

Hun håper lokalene står klare til bruk innen november 2019. I dag benyttes noen av kontorene av blant annet Bergmannsparken. De vil få tilbud om andre kontor i samme bygg.