Arbeidsgruppa for kultur- og identitetsbygging, som blant annet skal komme opp med forslag til prosess rundt kommunevåpen og profil til nye Steinkjer, har hatt sitt oppstartsmøte 12. mars. Gruppa består blant annet av hovedtillitsvalgte fra Verran og Steinkjer og ansatte fra ulike fagområder i begge kommunene. Kultursjef Leif Terje Nilsen leder gruppa.

I det første møtet fikk deltakerne orientering om historien som har formet folket i Verran og et kåseri om steinkjerbyggen. Personalsjef Ola Andreas Stavne i Indre Fosen delte også erfaringer fra kommunesammenslåingsarbeidet mellom Rissa og Leksvik.  

– Gruppa hadde en grei innledende diskusjon rundt prosessen med kommunevåpen og profil under oppstartmøtet, og vi skal beslutte veien videre i saken når vi møtes igjen 17. april, sier Nilsen.

 

Vigdis Devik
Kommunikasjonsrådgiver