Han viste blant annet til Kompetansebehovsutvalgets NOU-rapporter som viser til betydelige rekrutteringsproblemer innen visse yrker i tiden som kommer. 

Leder i fellesnemnda for Nye Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp), svarte og var tydelig på at Steinkjer og Verran allerede nå merker at det er vanskelig å rekruttere innen enkelte yrkesgrupper. Gram mener at strategisk kompetanseutvikling og rekruttering blir svært viktig for den nye kommunen. 

"Kartlegging av den kompetanse som finnes i den nye organisasjonen er et sentralt grep for å finne ut hvor det eventuelt er «kompetansegap» som må fylles framover, men også et godt verktøy for å synliggjøre kompetanse som allerede finnes og kan benyttes bedre. Arbeidet med kompetansekartlegging er i gang, i regi av personaltjenesten", svarte Gram i sin utredning.

Les uttalesen i sin helhet her.

Gram uttalte at den nye kommunen vil møte kommende kompetansebehov på flere måter, både gjennom interne og ekstern aktivitet. 

- Kort handler det om: Strategisk rekruttering av nye medarbeidere som har kompetanse vi mangler, kvalifisering av medarbeidere ut fra nye behov og etter- og videreutdanning basert på konkrete kompetansebehov. Samtidig skal vi fortsatt satse på forsknings- og utviklingsaktiviteter og jobbe med koblinger opp mot utdanningsinstitusjoner og andre kommuner.