I vedtaket fra Fellesnemndas arbeidsutvalg den 19. april ble det bestemt at  innbyggerne skal involveres til å velge hvorvidt ett av de eksisterende kommunevåpnene skal videreføres, eller om det skal utarbeides et helt nytt kommunevåpen.

Under møtet foreslo Stein Erik Aalberg (Ap) at innbyggerne også skulle ha mulighet til å velge en kombinasjon av dagens to kommunevåpen, men forslaget ble nedstemt med ni mot sju stemmer.

Det er foreløpig ikke avklart hvordan prosessen med å involvere innbyggerne skal gjennomføres.

Dersom flertallet av innbyggerne i Verran og Steinkjer ønsker et helt nytt kommunevåpen, foreligger det en skisse for hvordan dette kan gjøres slik at nytt kommunevåpen er på plass innen 1. januar 2019. Det er ikke tatt høyde for kostnader knyttet til utarbeidelse av et kommunevåpen i budsjettet for sammenslåingen av de to kommunene. Skulle en prosess med å lage nytt kommunevåpen bli en realitet, må Fellesnemndas arbeidsutvalg derfor ta stilling til finansiering før prosessen settes i gang.

Les mer om forslaget til prosess i saksdokumentene til møtet.

Hva er Fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)? Utvalget består av formannskapene i Steinkjer og Verran. Politikere i dette utvalget vedtar saker som ikke er av prinsipiell karakter, eller innstiller på saker som skal behandles i Fellesnemnda (kommunestyrene i Steinkjer og Verran). FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift av den nye kommune.