Sektorstrukturen med underliggende enheter innenfor etat helse er endelig besluttet (se bilde).

Tidligere omsorgsleder Lisbeth Ystmark i Verran kommune er tilbudt stillingen som sektorleder for institusjon og rehabilitering i Nye Steinkjer. Med bakgrunn i tidligere lederstilling på overordnet nivå vurderes Ystmark å ha rettskrav på sektorlederstilling i ny organisasjon, og det er i samtale avklart at hun ønsker å tre inn i stilling som sektorleder for institusjon og rehabilitering. Det er ennå ikke avklart når hun tiltrer sin stilling.

To nye stillinger innenfor etat helse blir utlyst, henholdsvis sektorleder for hjemmetjenester og sektorleder for habilitering, legevakt og legetjenester. Stillingene lyses ut internt i første rekke.

Selv om strukturen er på plass, vil det kunne bli endringer på navn på enkelte enheter og sektorer framover.