- Dette blir veldig spennende! Jeg gleder meg til arbeidsoppgavene og til å jobbe i en såpass omfattende stilling, sier Almlid-Larsen.

Som sektorleder skal Almlid-Larsen ha personalansvar for rektorene ved alle 14 skoler og Voksenopplæringen i Nye Steinkjer. I tillegg vil han ha overordnet økonomi- og fagansvar for skolesektoren. Sektorlederen har også ansvar for å forberede politiske saker og skal delta i strategisk samarbeid på tvers av sektorer.

- Jeg tror dette blir en stilling hvor det stilles mye krav til den som er leder. Det blir nok mye krysspress både fra politisk hold og fra brukerne. Det tror jeg blir interessant å holde på med, sier Almlid-Larsen. 

Lærer- og rektorbakgrunn

Han er utdannet lærer og har flere års bakgrunn som lærer i Trondheim, og har jobbet som  rådgiver i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. De siste 3,5 årene har han innehatt stilligen som driftsleder/rektor for Malm skole, Malmen barnehage og Folla skole. 

- Fra 1. mai vil jeg bruke litt tid i Verran for å få på plass overlapping til stedfortredende ledere ved de tre enhetene. Det er blitt bestemt at de to skolene og barnehagen skal bli egne enheter med enhetsledere - og at enheteslederne skal være på plass fra 1. juni, forklarer Almlid-Larsen. 

Tre sektorledere

Stillingen som sektorleder for skole inngår i oppvekstsjefens ledergruppe sammen med sektorledere for barnehage og forebygging.

Fra før av er det kjent at Ingeborg Laugsand innehar stillingen som sektorleder for forebygging, mens sektorlederstillingen for barnehage er lyst ut internt. Det er ventet at ansettelse her vil skje i uke 19.