Endelig vedtak skal fattes i fellesnemnda og i kommunestyrene i Verran og Steinkjer i høst. 

Vil du lese saksframstillingen? Den finner du på Nye Steinkjers hjemmesider. 

Slik responderte politikerne i fellesnemndas arbeidsutvalg da saken var til behandling torsdag 27. september:

- Jeg støtter forslaget til innstilling, og vil uttrykke at jeg er tilfreds med at vi velger jekta som kommunevåpen. Det handler ikke om at jeg ikke er glad i stjerna, men totalt sett er dette et forslag som forener oss, sa Lillian Hatling (Sp, Steinkjer).

- Jeg støtter innstillingen, men vil også uttrykke at jeg er litt usikker. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant innbyggerne var det et klart flertall for at man ønsket et nytt kommunevåpen, selv om få uttrykte at problemstillingen var viktig for dem. Jeg ser samtidig fordelen med å velge ett av de eksisterende kommunevåpnene. Når det gjelder forslag til slagord, så er det fint det, men egentlig er jeg litt imot det å ha et slagord i en kommune, sa Johannes Moen (MDG, Steinkjer). 

- Jeg er glad for at arbeidsgruppa har endt opp med jekta. Jeg er opprinnelig innflytter, men ser at jekta passer til begge av dagens kommuner, sa Tore Kristiansen (Frp, Verran).

- Da vi så fra spørreundersøkelsen at det ikke var kjempeviktig for folk hvilket kommunevåpen man ender opp med, så føler jeg meg komfortabel med valg av jekta. Å finne et nytt symbol for en ny kommune ville blitt utfordrende og kostnadskrevende, sa ordfører Bjørn Arild Gram (Sp, Steinkjer). 

- Jekta som symbol er ikke fjernt for oss i Steinkjer. Vi har jekta i hjertet fra før vi. Derfor kan vi godt ta i bruk Verran sitt kommunevåpen. Jeg stiller meg «åpen, lys og glad» til denne innstillingen, uttrykte Einar Haug (Ap, Steinkjer).

- Høyre støtter innstillingen, og vi håper vi rendyrker slagordet videre i den nye kommunen, sa Øystein Bjørnes (H, Steinkjer). 

- Jeg er enig i at slagordet "Åpen, lys og glad" blir viktig nå framover. Hva skal det bety for den nye kommunen? Hva betyr det for forventninger til politikerrolle, kommune 3.0 mm? kommenterte Roar Veiseth (Ap, Steinkjer).

Forslaget ble enstemmig innstilt etter diskusjonen. 

Fellesnemndas arbeidsutvalg består av formannskapsmedlemmene i Verran og Steinkjer.