I prosessen fram til Steinkjer og Verran blir en kommune den 1.januar 2020 er det viktig å se på hvordan vi får til god informasjonsflyt internt i begge kommunen, men også eksternt ut til innbyggerne. 

Rådmann Torunn Austheim, som er rådmann i begge kommunene, ønsket velkommen og informerte om status i arbeidet med kommunesammenslåingen. 

Journalist Berit Fikse var engasjert for å bistå i arbeidet med å se på ledernes rolle i forhold til intern og ekstern kommunikasjon.

Hun satte i gang flere gruppearbeid og målet var å tenke samarbeid på tvers av enheter og kommunegrenser og som vi ser av bildet, så var en av oppgave å se hvordan samarbeidet fungerte i gruppene Gruppearbeid ved å bygge det høyeste papirtårnet på en angitt kort tid. Det ble flere kreative løsninger og det viste seg at samarbeidet fungerte utmerket, noe som lover bra i arbeidet framover. 

I gruppearbeidene ble det sett på statusen i dag mht informasjonsflyten både internt og eksternt, og hvordan de ansatte er involvert. I tillegg skulle deltagerne si litt om hva som trengs for å lykkes med god informasjonsflyt og klare å skape eiereskap og trygghet, samt hva skal til for å lykkes best mulig med den nye kommunen. 

Lederne og tillitsvalgte var svært engasjerte og de kom med mange gode forslag som blir tatt med videre i arbeidet framover.  

Rådmann Vigdis Bolås i Rissa og Leksvik kommune, som blir Indre Fosen kommune fra 2018, informerte om erfaringer de har gjort i prosessen så langt.

Etter å ha fått mye nyttig informasjon og vært gjennom mange kreateive gruppearbeid, var det flott å få et kulturinnslag fra et band med elever fra Beitstad barneskole og Egge ungdomsskole. 

Kulturinnslag - elever i et band

 

Presentasjoner som ble vist under samlingen av: