Beate Rønning Vågen var én av de frammøtte på folkemøtet i Verrabotn som syntes det var litt trist å forlate Verran kommune - til tross for at hun opprinnelig er rissaværing. 

- Indre Fosen har litt å lære av legekontoret på Malm og servicetorget. Der blir man alltid godt tatt imot, sa Vågen og pekte litt spøkefullt med fingeren bort på delegasjonen fra Indre Fosen som var til stede under folkemøtet. Det ble møtt med god latter.

Etterpå ga hun uttrykk for at hun tror det blir like bra å være en del av Indre Fosen.

Sikrer tryggheten for barn og eldre

Gårsdagens møte var i regi av administrasjon og ordfører i Indre Fosen kommune og Verran kommune. Hensikten for møtet var å gi innbyggerne informasjon: Hvordan er Indre Fosen kommune organisert? Hvem sitter i ulike lederposisjoner? Hvordan blir skiftet fra å være en del av Verran til å bli en del av Indre Fosen?

- Det viktigste budskapet vi har til dere, er at tjenestene som leveres kommunalt skal videreføres uten at det merkes, understrekte rådmann Torunn Austheim i Verran kommune og kommunedirektør Vigdis Bolås.

Barn i Verrabotn får starte på skole og barnehage i Indre Fosen allerede fra høsten av og eldre som bor på Verran helsetun får selv avgjøre hvor de ønsker å fortsette sitt opphold. 

- Vi skal sørge for at det blir trygt og greit, sa helsesjef Anita Ulstad i Verran kommune. 

- Indre Fosen er heldige

Ordfører Anders Linstrøm i Verran kommune holdt en tale avslutningsvis hvor han takket verrabotningene for følget og overrakte ei jekt i tre:

- Verrabotn er et flott område og består av flotte folk. Verran kommune skal sikre at overgangen blir best mulig for dere. Også håper vi på fortsatt godt naboskap. Indre Fosen er heldige som får dere.