Arbeidsgruppa for kultur- og identitetsbygging i Nye Steinkjer har tildelt kulturtilskudd på etterskudd til følgende lag/aktiviteter:

  • Beitstad Skolekorps: 10.000 kr i støtte for et seminar som er åpent for barn og unge fra korpsmiljøene i Malm, Follafoss, Kvam, Egge, Binde, Steinkjer og Beitstad.
  • Steinkjer håndballklubb og Stod volley: 15.000 kroner i støtte for idrettsfest i Steinkjerhallen med egne busser satt opp fra Verran.
  • TKs Aktivitetsskole: 20.000 kr i støtte for gjennomføring av aktivitetsskole og samarbeid med Malm IL og Follafoss IL.

Aktivitets- og arrangementsstøtten er opprettet for å stimulere til felles tiltak for innbyggerne i de to kommunene. Målgruppen er frivillige lag og organisasjoner i de to kommunene. 

Det kan søkes om inntil 25.000 kroner pr. tiltak. Neste søknadsfrist er 15. april. 

Les mer om aktivitets- og arrangementsstøtten her: Tilskudd