Fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU) har følgende mandat:

  • FNAU kan gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
  • FNAU innstiller i saker som legges fram for fellesnemnda.
  • FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og for å fatte vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etableringen av den nye kommunen.

Utvalget består av formannskapsmedlemmer fra begge kommunene.


Reglement for fellesnemnda (FN) og fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)