Det informerte ordfører i Verran, Anders Lindstrøm, om under et ledermøte mandag 17. september. Til stede i salen var ledere og tillitsvalgte fra begge kommunene. 

- Jekta symboliserer den nære tilhørigheten til fjorden. Jektfart har også tradisjonelt vært tilknyttet til Steinkjer, derfor anbefaler vi jekta som Nye Steinkjers kommunevåpen, sa Lindstrøm til forsamlingen og viste til at Steinkjer som by har hatt stor vekst basert på jektfart gjennom flere hundre år. 

- Økonomi har selvsagt også spilt en stor rolle i avgjørelsen. Vi vet at det å komme opp med et helt nytt kommunevåpen vil bli kostnadskrevende, derfor falt valget på å videreføre Verran sitt eksisterende, sa Lindstrøm.

Arbeidsgruppa som har anbefalt jekta består av fire politikere fra Steinkjer og fire politikere fra Verran. De har enstemmig kommet fram til sine anbefalinger når det gjelder kommunevåpen og visuell profil. Anbefalingene vil bli lagt fram for Fellesnemndas arbeidsutvalg i neste uke og skal vedtas endelig i Fellesnemnda (kommunstyrene for begge kommunene), trolig i oktober.

Ønsker Steinkjerprofilen

Når det gjelder slagord og kommunevåpen, var også arbeidsgruppen enige.

- Begge av dagens eksisterende kommuneblomster kunne i realiteten brukes, mente arbeidsgruppa: Parykknoppurt fordi den er sjelden, og rødkløver fordi den er utbredt. Men vi valgte å gå for rødkløver som anbefaling med utgangspunkt i at begge kommunene er landbrukskommuner, fortalte Lindstrøm.

Steinkjerprofilen, med visjonen "En levende småby med bygder i utvilking. Tuftet på ekte saker" og slagordet "Åpen, lys og glad" ønskes videreført av arbeidsgruppen.

- Steinkjer har vært flinke til å bruke slagordet og profilen helt siden det ble innført for over ti år siden. Vi bør alle uansett møte folk som åpne, lyse og glade, så dette er noe vi stiller oss bak, sa ordfører Lindstrøm.

Vil du lese hele saksutredningen? Den finner du her på Nye Steinkjers hjemmesider. Ellers kan du lese utdrag under allerede nå:

Arbeidsgruppas anbefaling om kommunevåpen:
"Med utgangspunkt i at opinionsundersøkelsen viser at spørsmålet om kommunevåpen er lite viktig for innbyggerne i de to kommunene, anbefaler arbeidsgruppa at ett av dagens kommunevåpen videreføres som kommunevåpen for nye Steinkjer.
Utfra at jektfarten historisk sett har vært svært viktig også for dagens Steinkjer, anbefaler arbeidsgruppa at dagens kommunevåpen i Verran, Jekta, velges som kommunevåpen for nye Steinkjer kommune.
Kostnadene med dette forutsettes delvis å bli dekt inn gjennom justering av budsjettet for sammenslåingen."

Arbeidsgruppas anbefaling om slagord og visuell profil:
"Arbeidsgruppa anbefaler at nye Steinkjer velger slagordet «Åpen, lys og glad», og den visuelle profilen som følger med Steinkjerprofilen. Profilen er godt forankret, godt kjent og egner seg også godt som profil for den nye kommunen. Arbeidsgruppa forutsetter at det gjennomføres en prosess med å tilpasse verdiplattformen og beskrivelse av logoen til nye Steinkjer."