Arbeidsgruppen jobber med å legge fram forslag til hvordan den politiske organiseringen i de to kommunene skal samordnes/samkjøres.

Arbeidsgruppen skal også legge fram forslag til politisk organisering i den nye kommunen.

Arbeidsgruppens medlemmer
Bjørn Arild Gram, Øystein Geving Bjørnes, Stein Erik Aalberg, Gjertrud Holand, Anders Lindstrøm, Geir Asle Rotabakk, Laila Johanne Ressem Overrein og Kirsti Tessem.