Organiseringen blir besluttet i et felles kommunestyre den 23.august.