Som følge av at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og har igangsatt en kommunereform, vedtok Verran og Steinkjer kommuner i juni 2016 å slå sammen kommunene Verran og Steinkjer fra 01.01.2020. Det ble samtidig vedtatt en intensjonsavtale.

Intensjonsavtalen kan leses her.