- Hvordan vi skal kunne levere flere og bedre tjenester innenfor stadig trangere rammer! 

VR i undervisningen

I DigInn-prosjektet har Verran og Steinkjer, sammen med Inderøy og Snåsa, kartlagt dagens situasjon i forhold til systemer, arbeidsprosesser og organisering i alle sektorene for alle 4 kommuner i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Gjennom intervjuer av innbyggere og ansatte, samt arbeid i sektorviser workshoper har vi økt kompetanse på hva som gjøres nasjonalt og i andre kommuner som har kommet lengre med å utnytte teknologi til å levere tjenester med bedre kvalitet. Dette har gjort oss i stand til å utforme visjon og ambisjon for digitaliseringsarbeidet i Inn-Trøndelag. Vi ønsker å utnytte endringskraften som ligger i kommunesammenslåing til å bli bedre!

Prosjektet leverer i april forslag til Inn-Trøndelags digitalie visjon og ambisjon for år 2022: 

SMARTERE SAMMEN, SMARTERE HVERDAG

  • Innbyggerne i Inn-Trøndelag bruker digitale tjenester som hovedkanal i dialog med kommunene
  • Nye tjenester skapes sammen med innbyggere og næringsliv
  • Digitale læringsverktøy er integrert del av undervisningen på alle skoler
  • Velferdsteknologi er en integrert del av helse- og omsorgstjenesten, og har ført til bedre kvalitet og reduserte kostnader
  • Ansatte føler seg trygge på digitale løsninger, og har en effektiv arbeidshverdag der tiden kan brukes på de viktige oppgavene
  • Ansatte på alle nivåer tar ansvar for tjenesteutvikling og innovasjon