Hvordan skal vi organisere administrativt og politisk nivå i den nye kommunen? I tiden framover vil det bli satt ned en rekke arbeidsgrupper som skal jobbe med dette.

Det opprettes administrative delprosjekt med arbeidsgrupper som tematisk følger den administrative organiseringen i dagens Steinkjer kommune. I tillegg opprettes noen få delprosjekt som er overordnet og har tema som er gjennomgående. Administrative arbeidsgrupper skal opprettes innen 15.09.2017.

Det vil opprettes politiske delprosjekt etter behov. Det er oppnevnt arbeidsgruppe som arbeider med politisk organisering.
I følge intensjonsavtalen må det også opprettes arbeidsgrupper som utarbeider forslag til fellesnemnda når det gjelder kommunevåpen, visuell profil og den nye kommunens øvrige symboler.